3. Hukum Hukum Perkahwinan


                
HUKUM-HUKUM PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Islam itu adalah agama yang indah,bahkan di dalam setiap perkahwinan islam itu ada menetapkan hukum-hakamnya bagi menjaga kemaslahatan manusia segajat.Di dalam hukum perkahwinan islam telah menerangkan dengan begitu jelas sekali sebab-sebab terjadinya keadaan hukum-hukum sedemikian yang mana kesahihannya tidak perlu dipertikaikan lagi.malahan jika dilihat secara praktikalnya  hokum yang telah digariskan oleh islam untuk diikut adalah garis panduan yang paling terbaik. Hukum perkahwinan islam dapat dibahagikan kepada lima keadaan mengikut mazhad-mazhad imam iaitu keadaan wajib,sunat, harus,makruh dan haram.
            Pada asalnya hukum perkahwinan jatuh kepada hukum harus. Namun begitu disebabkan oleh beberapa faktor, hukum tersebut jatuh kepada beberapa keadaan hukum iaitu wajib,sunat,makruh dan haram. Terjadinya keadaan hukum tersebut apabila :
 • Hukum wajib :  wajib ke atas seorang mukmin yang memiliki kemampuan dalam  memberi nafkah dan bersenggama dan bimbang dikhuatiri dirinya akan  terjerumus ke dalam perbuatan zina. Namun begitu,umum para fuqaha’  menetapkan nikah menjadi wajib ke atas seseorang lelaki yang yakin akan berlaku zina andai tidak berkahwin selain yakin yang dia mampu memberikan nafkah perkahwinan yang terdiri dari mahar,nafkah isteri dan dapat  memenuhi hak dan tanggungjawab sara dalam perkahwinan dan tidak mampu mengelak daripada perbuatan keji dengan hanya berpuasa.

 • Hukum sunat : Syara’ telah menyarankan  supaya seseorang itu berada dalam keadaan sunat nikah apabila dia berada dalam keadaan seorang yang  berkemampuan dan berkelayakan, mampu mengawal diri dari terlibat  dengan perbuatan keji sekalipun tidak berkahwin dan berkemampuan menjalankan tanggungjawab rumahtangga. Hukum sunat juga jatuh kepada kepada perempuan yang berhajat untuk berkahwin sama ada berkeinginan sendiri atau keperluan nafkah hidup atau juga kerana takut dengan ancaman.
§  Hukum harusnikah menjadi harus apabila seseorang itu tidak mempunyai sebarang halangan syara’ dan sempurna dari segi syarat
 dan keperluan .
§  Hukum makruh : jatuh hukum makruh nikah ke atas seseorang itu jika berada dalam keadaan dimana seseorang itu merasakan takut berlakunya perkara-perkara yang dikira zalim,jahat yang boleh  memudharatkan  bakal isterinya, tetapi tidaklah pula dalam perasaan yakin atau pasti berlaku,walaupun mereka itu terdiri daripada orang yang kurang kemampuan nafkah. Hukum makruh juga berlaku apabila seseorang itu menghidap penyakit yang berpanjangan ataupun usia yang terlalu tua sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada isteri disamping hilangnya keinginan kelamin.
 • Hukum haram : keadaan hukum ini diharamkan oleh syara’ untuk berkahwin ke atas seseorang lelaki yang yakin akan berlaku zalim ke atas wanita. Dan dia juga berfikir akan melakukan sesuatu yang boleh memudharatkan wanita yang akan dikahwininya. Selain itu haram bagi mereka  lemah dari memenuhi hak tanggungjawab dalam perkahwinan.dan sekaligus,dia tidak mampu untuk berlaku adil dalam perkahwinan sekiranya berpoligami.
      Firman Allah swt :

وَلْيَسْتَعْفِفِ اْلَّذِيْنَ لاَيُجِدُنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ
    Maksudnya : “Dan orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin,           hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberi kekayaan mereka dari limpah kurnia-Nya”.

          WANITA-WANITA YANG HARAM DIKAHWINI DALAM ISLAM

       Di dalam islam terdapat juga beberapa wanita-wanita yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki berdasarkan sebab-sebab tertentu. Wanita-wanita yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu perempuan yang haram dikahwini untuk selamanya dan perempuan yang haram dikahwini untuk sementara.
        Wanita yang haram dikahwini dalam islam dapat dibahagikan kepada empat sebab iaitu dengan sebab keluarga  (نَسَبْ ),dengan  sebab penyusuan (رَضَاعْ),dengan sebab berambilan-ambilan atau semenda (مُصَاهَرَه) dan dengan sebab suami atau isteri atau kedua-duanya bersumpah menguatkan tuduhannya (لِعَانْ).
*      Dengan sebab keluarga  (نَسَبْ )
mereka ini terdiri daripada ibu, anak perempuan,saudara perempuan,anak perempuan dari saudara perempuan,ibu saudara sebelah ibu, dan ibu saudara sebelah bapa.
*      Dengan sebab penyusuan ( رَضَاعْ )
Kanak-kanak yang disusukan perempuan yang lain daripada ibunya,haram baginya berkahwin dengan ibu susuan (saudara susuan) dengan syarat-syarat dibawah:
v  Kanak-kanak yang disusukan itu belum sampai umurnya dua tahun mengikut hitungan tahun hijrah pada permulaan penyusuan pada kali yang kelima.
v  Susu yang dihisap oleh kanak-kanak itu mestilah mengalir kedalam perutnya dan mengenyangkan kanak-kanak tersebut.
v  Hendaklah kanak-kanak yang disusukan itu menyusu kepada ibu susuannya tidak kurang lima kali menyusu dengan yakin.

Begitu juga apabila kanak-kanak yang telah menyusu kepada ibu susuannya dengan beberapa syarat yang cukup,maka haramlah baginya berkahwin dengan perempuan-perempuan seperti dibawah:
v  Ibu susuan,iaitu perempuan yang menyusukan kanak-kanak itu.
v  Anak perempuan susuan,iaitu anak yang menyusu kepada isteri kita.
v  Nenek susuan,iaitu ibu kepada ibu susuan hingga ke atas.
v  Cucu perempuan susuan hingga kebawah.
v  Saudara perempuan susuan,iaitu anak bagi ibu susuan .
v  Saudar perempun bagi bapa susuan ,iaitu adik-beradik bagi bapa susuan.
v  Anak perempuan bagi saudara susuan hingga kebawah.
v  Perempaun yang menyusukan isteri kita,iaitu ibu mertua susuan.

*      Dengan sebab berambilan-ambilan atau semenda (مُصَاهَرَه )
Mereka itu  adalah Ibu mertua iaitu ibu bagi isteri kita,Ibu bagi ibu isteri,   iaitu nenek isteri hinga keatas,menantu,iaitu isteri anak kita termasuk juga isteri cucu kita hingga kebawah.Anak tiri,iaitu anak isteri hasil dari suaminya yang terdahulu,dengan syarat isteri kita itu telah kita setubuhi,temasuk juga cucu tiri hingga ke bawah.Ibu tiri, iaitu isteri bapa kita termasuk juga isteri datuk kita.

*      Dengan sebab suami atau isteri atau kedua-duanya bersumpah menguatkan tuduhannya (لِعَانْ).

           PEREMPUAN YANG HARAM  DIKAHWINI UNTUK
                                    SEMENTARA  WAKTU
Perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu adalah disebabkan oleh beberapa sebab iaitu dengan sebab perkahwinan,dengan sebab berlainan agama,dengan sebab isteri orang, dengan sebab masih dalam iddah dan dengan sebab perempuan tersebut berada dalam keadaan talak tiga.
q  Dengan sebab perkahwinan
Iaitu saudara-saudara perempuan isteri,iaitu adik-beradik isteri kita,sama ada adik-beradik seibu sebapa atau sebapa seibu.
Saudara perempuan bapa mertua,iaitu saudara perempuan bagi bapa isteri kita,sama ada saudara seibu sebapa,atau sebapa seibu dan saudara perempuan ibu mertua,iaitu saudara perempuan bagi ibu isteri kita,sama ada sudara seibu sebapa,atau sebapa seibu.

q  Dengan sebab berlainan agama.
Ini kerana  seseorang lelaki yang beragama islam haram menikahi  perempuan yang bukan beragama islam,kecuali perempuan itu ahli kitab iaitu kafir kitabi(yahudi dan nasrani).

q  Dengan sebab isteri orang
Haram dinikahi perempuan yang sedang bersuami dan masih jadi isteri orang.

q  Dengan sebab masih dalam iddah
Seseorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya sama ada bercerai hidup atau bercerai mati ataupun fasakh,maka haramlah dinikahi oleh lelaki yang lain selama mana perempuan tersebut belum habis iddah (masih dalam iddah).
  
q  Dengan sebab perempuan tersebut berada dalam keadaan talak tiga.
Ini kerana seseorang perempuan yang telah ditalaki oleh suaminya dengan “talak tiga” maka haramlah bagi suaminya untuk berkahwin semula dengannya sebelum dilakukan “مُحَلِّلٌ” (cina buta).

                                   HUKUM KHITBAH (MEMINANG)
                     Hukum meminang atau khitbah adalah sunat muakkad.            Namun begitu terdapat beberapa keadaan bagi seseorang lelaki untuk            meminang seseorang wanita. Keadaan-keadaan tersebut adalah :   
Ø  Wanita yang boleh di pinang :
                               a) bukan termasuk muhrim.
                               b) bukan perempuan yang sedang dalam keadaan iddah                                      disebabkan talaq atau        kematian suami.
                               c) bukan wanita yang telah dipinang.

Ø  Meminang wanita dalam masa iddah :

Seorang wanita dalam keadaan iddah talak raj’I tidak boleh meminang.Manakala,wanitayang berada dalam iddah talaq ba’in atau kematian suami,dibolehkan meminang mereka secara sindiran atau tidak mengucapkannnya scara jelas atau langsung.


        KESAN HUKUM-HUKUM PERKAHWINAN ISLAM DALAM
AMALAN MASYARAKAT

              Fitrah untuk hidup secara berpasangan  merupakan satu lumrah kehidupan manusia. Bagi memenuhi dorongan biologi ini umat Islam terikat dengan hukum peraturan perkahwinan yang berteraskan syariat islam. Perkahwinan bahagia berteraskan kasih sayang dan kemesraan menjadi motivasi dan penggerak ke arah kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya perkahwinan yang retak akan menghasilkan simpton-simpton ketidakteguhan peribadi yang membawa kesan negatif bukan sahaja kepada diri bahkan juga masyarakat sekitar.
             Sebagai Nizamul Hayah (peraturan hidup) yang syamil (lengkap) dan sempuma, yang merangkumi pembentukan masyarakat yang sejahtera, Islam telah menetapkan hukum-hukum dan peraturan perkahwinan dan perjalanan keluarga dengan sempuma kepada masyarakat untuk diikuti. Hukum-hukum tersebut ini tidak hanya tersyariat dan berbentuk sebagai undang-undang tetapi juga menerusi pembentukan rasa tanggung-jawab dan menghormati nilai-nilai akhlak yang dibina menerusi kesedaran beragama yang dipupuk menerusi pendidikan.
             Kesempurnaan hukum-hukum  yang mengawal perjalanan keluarga sedari awal tidak mencukupi bagi menjamin ketenteraman keluarga itu. Akan tetapi mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak Islamiyyah.Kesedaran keagamaan yang terpenting ialah apabila seseorang itu sentiasa mengingati  Allah S.WT dan takut kepada-Nya. Kesedaran ini merupakan kawalan berkesan untuk seseorang mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan apatah lagi apabila menyentuh soal perkahwinan yang sememangnya perlu dipatuhi bagi mengelakkan kepincangan dalam masyarakat kelak. Seperti mana wujudnya hukum sesuatu perkahwinan dimana ia boleh jatuh kepada keadaan-keadaan tertentu seperti wajib,sunat ,harus,makruh dan haram. Oleh yang demikian,hukum perkahwinan yang ditetapkan islam bukan hanya berperanan untuk menjaga kesucian sesebuah institusi perkahwinan itu sahaja malahan sebagai panduan dan tunjuk ajar bagi seseorang lelaki dan perempuan dalam membina alam rumahtangga yang harmonis dan sejahtera.
       

           Kesan hukum perkahwinan kepada amalan masyarakat juga tidak hanya terhad kepada pembinaan keluarga sahaja tetapi juga kepada sahsiah diri yang dimiliki oleh seseorang individu itu dalam konteks hidup bermasyarakat dan bersosial. Sebagai contohnya,apabila ditimbulkan soal keharusan berpoligami yang seringkali meninbulkan masalah paling kontroversi dalam urusan perkahwinan umat Islam hari ini. Sungguhpun dari segi perundangan dan hukum perkahwina itu sendiri, poligami boleh dilaksanakan tetapi bukan tanpa mempunyai pertimbangan lain yang dikehendaki agama. Pertimbangan ini termasuklah apa yang dikatakan oleh ahli-ahli tasawwuf bahawa tidak dinamakan seseorang itu bertaqwa sehingga ia meninggalkan yang harus untuk menjaga dirinya dari melakukan yang haram.
         Dengan sebab itu, jika sesuatu yang harus itu boleh mendorong kepada melakukan yang haram, maka seseorang yang bertaqwa akan meninggalkan yang harus itu untuk menjaga dirinya dari melakukan yang haram.
          Dalam masalah poligami pula, seseorang itu hendaklah menjauhi sekiranya berkahwin lebih daripada satu menyebabkan ia mencuaikan hak-hak isteri dan anak-anak yang diwajibkan ke atasnya, seperti memberi nafkah dan lain-lain. Walaupun hukum mengharuskan, tetapi ia terus menanggung dosa kerana kecuaiannya menjalankan kewajipan tediadap anak-anak dan isteri-isteri. Jika perkara ini menjadi penyakit masyarakat yang menular, pemerintah boleh mengenakan peraturan-peraturan untuk mencegah kerosakan yang timbul daripadanya.
          Begitulah indahnya peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang  islam   telah diaturkan oleh islam lebih-lebih lagi melibatkan urusan perkahwinan agar setiap umat manusia memperolehi manfaat daripadanya.

2 comments:

 1. nice entry,i understand at all..

  ReplyDelete
 2. Maaf saya hendak bertanya.. apakah hukumnya jika saya seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita yg berpangkat makcik saya..

  Maksudnya datuk saya (lelaki)
  Bapa saya (lelaki)
  Saya (bakal pengantin lelaki)

  Ingin berkahwin dgn:
  Abang kepada datuk saya (lelaki)
  Pasangan saya (bakal pengantin perempuan)

  Bolehkah saya bernikah dengan pasangan saya?

  ReplyDelete